لینک خرید فایل مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

کلمات کلیدی:موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه,پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات,آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن,پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت,پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه,آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا,U

دانلود گزارش کارآموزی با عنوان مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

این محصول در قالب فایل word و در 233 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مكان: مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه..................................................................................................................... 2

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی........................................... 4

توضیح وظایف اساسی موسسه............................................................................ 12

تشكیلات موسسه................................................................................................... 15

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها..................................................................................... 18

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان.......................................................... 20

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار..................................................... 21

بخش تحقیقات سن گندم........................................................................................ 23

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان......................................................................... 24

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات........................................................................... 27

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی.............................................................. 29

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی..................................................................... 31

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك............................................................................ 32

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی............................ 33

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها......................................................................... 34

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی.................................................. 35

نیروی انسانی........................................................................................................ 36

طرح‌های تحقیقاتی.................................................................................................. 37

انتشارات................................................................................................................ 38

منابع فصل............................................................................................................. 41

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی......................................................................................... 43

فصل 3: كلیات

كلیات...................................................................................................................... 47

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات

اتاله كردن حشرات................................................................................................ 50

تهیه پرپاراسیون از حشرات كوچك...................................................................... 53

منبع این فصل........................................................................................................ 58

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه..................................................................................................................... 60

مرفولوژی مراحل رشدی...................................................................................... 61

دموگرافی و دینامیسم جمعیت............................................................................... 67

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای................................................................................... 68

مگس سفید............................................................................................................. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای.......................... 79

انواع آندوسولفان................................................................................................... 81

عسلك پنبه............................................................................................................. 88

كنه دو نقطه‌ای....................................................................................................... 93

شپشك آرد آلود ساحلی........................................................................................ 95

منابع این فصل....................................................................................................... 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان........................................................................................... 99

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها.................................................................. 100

رده‌بندی‌ سن‌ها...................................................................................................... 106

الف: زیرراسته سن‌های آبزی............................................................................... 106

ب: زیر راسته سن‌های خاكزی............................................................................. 107

سن گندم................................................................................................................ 111

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده.... 126

مواد و روش‌ها...................................................................................................... 129

نتایج....................................................................................................................... 131

بحث....................................................................................................................... 133

نتیجه این آزمایشات.............................................................................................. 139

منابع این فصل....................................................................................................... 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز............................................................................................... 143

24 SC Tracer.................................................................................................... 149

سم دلتامترین 5/2% EC........................................................................................ 161

دپیتركس 80% SP................................................................................................. 161

موسپیلان 4/20%................................................................................................... 162

مگس خربزه.......................................................................................................... 173

سرخرطومی هندوانه............................................................................................. 177

منابع این فصل....................................................................................................... 180

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا........ 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه..................................................................................................................... 192

ابعاد كشاورزی دقیق............................................................................................ 194

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق................................................................ 195

PIPM‌ درون مزرعه............................................................................................. 196

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV............................................................ 197

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV............. 198

PIPM‌در سطوح وسیع......................................................................................... 199

اطلاعات منطقه‌ای................................................................................................... 200

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی........................................................................... 200

سیستم حمایت از تصمیم....................................................................................... 201

ذخیره و بازیافت GIS........................................................................................... 204

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات......................................................................... 207

IPM و تكنولوژی حشرات.................................................................................... 212

منابع این فصل....................................................................................................... 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین............................................................................................................. 216

منابع فارسی.......................................................................................................... 217

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون اساسی در مفهوم عام:قانون اساسی , مفهوم عام,تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,قانون اساسی در مفهوم عام,تحقیق قانون اساسی در مفهوم عام,مقاله قانون اساسی در مفهوم عام,پروژه قانون اساسی در مفهوم عام,پایان نامه قانون اساسی در مفهوم عام,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

تحقیق درباره شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی:تحقیق در مورد شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,تحقیق در رابطه با شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,تحقیق با عنوان شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,تحقیق با موضوع شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,وظایف کارشناس آزمایشگاه,مهارت و دانش مورد نیاز کارشناس آزمایشگاه,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس آزمایشگاه

بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ):معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,معماری مذهبی,پاورپوینت معماری مذهبی,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی,معماری مذهبی مسیحیت,پاورپوینت معماری مذهبی مسیحیت,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی مسیحیت,معماری مذهبی اسلام ,پاورپوینت معماری مذهبی اسلام ,دانلود پاورپ

پاورپوینت کارگزار بورس کیست:پاورپوینت کارگزار بورس کیست,دانلود پاورپوینت کارگزار بورس کیست,پاورپوینت رایگان کارگزار بورس کیست,پاورپوینت تعریف کارگزار بورس,پاورپوینت مفهوم کارگزار بورس,پاورپوینت آشنایی با کارگزار بورس,پاورپوینت کارگزار ارائه دهنده‌ خدمات کامل,پاورپوینت کارگزار تخفیفی,پاورپوینت شرکت کارگزاری بورس,دانلود کارگزار بورس کیست,کارگزار بورس کیست,تحقیق کارگ

پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری(آرامستان ها):دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری(آرامستان ها),تاسیسات و زیر ساخت های شهری,پاورپوینت بررسی آرامستان ها,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت آرامستان,پروژه معماری,بررسی تاسیسات و زیر ساخت های شهری,پاورپوینت آرامستان,پاورپوینت زیرساخت

پاورپوینت معرفی شغل پزشک:پاورپوینت در مورد شغل پزشک,پاورپوینت در رابطه با شغل پزشک,پاورپوینت با عنوان شغل پزشک,پاورپوینت با موضوع شغل پزشک,معرفی شغل پزشک,وظایف پزشک,مهارت و دانش مورد نیاز پزشک,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل پزشکی,فرصت های شغلی و بازار کار پزشک,میزان درآمد پزشک,شخصیت های مناسب پزشک,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,د

پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب:دانلود پاورپوینت طوفان فکری,ساختاردهی و ارزیابی ایده ها,انتخاب,پاورپوینت طوفان فکری,پاورپوینت ساختاردهی و ارزیابی ایده,پاورپوینت ساختار انتخاب ,پروژه مدیریت,طوفان فکری,پاورپوینت مدیریتی,پاورپوینت ارزیابی ایده,پاورپوینت بررسی طوفان فکری

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ:پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ, پرسشنامه, اعتیاد به اینترنت ,كیمبرلی یانگ

پاورپوینت جوشکاری ریل‌ها:جوشکاری ریل‌ها,پاورپوينت جوشکاری ریل‌ها,دانلود پاورپوينت جوشکاری ریل‌ها,جوشکاری ریل‌ها,جوشکاری,پاورپوینت عمران,عمران,پاورپوینت متالوژی,متالوژی